Användarvillkor

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Dessa allmänna villkor reglerar användningen (inklusive ren åtkomst) av webbsidorna, medlemmar på https://www.elbuhonoturno.com/-webbplatsen, inklusive innehåll och tjänster som görs tillgängliga på dem. Varje person som går in på webben, https://www.elbuhonoturno.com/ ("Användare") samtycker till att underkasta sig de allmänna villkoren som gäller när som helst för portalen https://www.elbuhonoturno.com/.

 

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR VI GÖR DET

Läsa Integritetspolicy

ANVÄNDARES ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER

Användaren är informerad och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär början på en kommersiell relation med https://www.elbuhonoturno.com/. På detta sätt samtycker användaren till att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att bryta mot gällande lagstiftning, god tro och allmän ordning.
Det är förbjudet att använda webbplatsen för olagliga eller skadliga ändamål, eller som på något sätt kan orsaka skada eller förhindra att webbplatsen fungerar normalt. När det gäller innehållet på denna webbplats är följande förbjudet: dess reproduktion, distribution eller modifiering, helt eller delvis, såvida det inte godkänts av dess legitima ägare; Varje kränkning av leverantörens eller de legitima ägarnas rättigheter; Dess användning för kommersiella eller reklamändamål.

Vid användning av webben, https://www.elbuhonoturno.com/, samtycker Användaren till att inte utföra något beteende som kan skada bilden, intressen och rättigheterna för https://www.elbuhonoturno.com / eller tredje part eller som kan skada, inaktivera eller överbelasta portalen (ange domän) eller som på något sätt skulle förhindra normal användning av webben. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att https://www.elbuhonoturno.com/ därför inte kan garantera frånvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i användarens datorsystem (mjukvara och hårdvara) eller i deras elektroniska dokument och filer som finns däri.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

De personuppgifter som användaren kommunicerar till https://www.elbuhonoturno.com/ kan lagras i automatiserade databaser eller inte, vars äganderätt uteslutande motsvarar https://www.elbuhonoturno.com/, förutsatt att alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar sekretessen, integriteten och kvaliteten på den information som finns däri i enlighet med bestämmelserna i gällande föreskrifter om dataskydd.
Kommunikation mellan användare och https://www.elbuhonoturno.com/ använder en säker kanal, och de överförda data är krypterade tack vare https-protokoll, därför garanterar vi de bästa säkerhetsvillkoren så att användarnas konfidentialitet skyddas.

PÅSTÅENDEN

https://www.elbuhonoturno.com/ informerar om att det finns ansökningsformulär tillgängliga för användare och kunder. Användaren kan göra anspråk genom att begära sin anspråksblankett eller genom att skicka ett e-postmeddelande till admin@elbuhonocturno.com ange ditt namn och efternamn, tjänsten och/eller produkten som köpts och ange skälen för ditt krav.

Användaren/köparen kan meddela oss om kravet, antingen via e-post till: admin@elbuhonocturno.com, om du så önskar, bifoga följande reklamationsformulär: Tjänsten/produkten: Förvärvad på dagen: Användarnamn: Användarens adress: Användarens underskrift (endast om den lämnas på papper): Datum: Orsak till reklamationen:

KONFLIKTLÖSNINGSPLATTFORM

 

Om det kan vara av intresse för dig, för att lämna in dina anspråk kan du också använda plattformen för tvistlösning som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som är tillgänglig på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i lagen om immaterialrätt, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden för att göra dem tillgängliga, av hela eller delar av innehållet på denna webbsida, för kommersiellt bruk ändamål, i vilket medium som helst och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från https://www.elbuhonoturno.com/. Användaren samtycker till att respektera de immateriella och industriella rättigheterna som ägs av https://www.elbuhonoturno.com/.
Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen, innehållande men inte begränsat till text, programvara, innehåll (inklusive struktur, urval, arrangemang och presentation av dessa), podcast, fotografier, audiovisuellt material och grafik, är skyddad av varumärken, rättigheter upphovsrätt och andra legitima rättigheter, i enlighet med internationella fördrag som Spanien är part i och andra äganderätter och lagar i Spanien. I händelse av att en användare eller en tredje part anser att det har skett en kränkning av deras legitima immateriella rättigheter på grund av introduktionen av visst innehåll på webben, måste de meddela nämnda omständighet till https://www.elbuhonoturno.com/ indikerar:

  • Personuppgifter om den berörda parten som äger de påstådda intrångade rättigheterna, eller anger med vilken representation han agerar i händelse av att kravet framställs av en annan tredje part än den berörda parten.
  • Ange innehållet som skyddas av immateriella rättigheter och deras placering på webben, ackrediteringen av de immateriella rättigheterna som anges och en uttrycklig förklaring där den intresserade parten ansvarar för sanningshalten i informationen som tillhandahålls i meddelandet.

 

EXTERNA LÄNKAR

Webbsidorna https://www.elbuhonoturno.com/ kan ge länkar till andra egna webbplatser och innehåll som ägs av tredje part. Det enda syftet med länkarna är att ge användaren möjlighet att komma åt nämnda länkar. https://www.elbuhonoturno.com/ ansvarar inte i något fall för de resultat som kan erhållas för Användaren genom att komma åt nämnda länkar.
På samma sätt hittar användaren på denna webbplats, sidor, kampanjer, affiliate-program som får åtkomst till användarnas surfvanor för att skapa profiler. Denna information är alltid anonym och användaren är inte identifierad.

Information som tillhandahålls på dessa sponsrade webbplatser eller affiliate-länkar är föremål för integritetspolicyn som används på dessa webbplatser och kommer inte att omfattas av denna integritetspolicy. Därför rekommenderar vi starkt användare att noggrant granska integritetspolicyn för affiliate-länkar.
Användaren som avser att upprätta en teknisk länkenhet från sin webbplats till portalen https://www.elbuhonoturno.com/ måste erhålla ett skriftligt förhandstillstånd från https://www.elbuhonoturno.com/ Upprättandet av länken gör det inte antyder inte i något fall förekomsten av relationer mellan https://www.elbuhonoturno.com/ och ägaren av webbplatsen där länken är etablerad, och inte heller acceptans eller godkännande av https://www.elbuhonoturno.com/ av dess innehåll eller tjänster

KOMMENTARPOLICY

På vår hemsida och kommentarer tillåts berika innehållet och göra förfrågningar. Kommentarer som inte är relaterade till temat för denna webbplats, som inkluderar ärekränkning, förolämpningar, förolämpningar, personliga angrepp eller respektlöshet i allmänhet mot författaren eller andra medlemmar kommer inte att accepteras. Kommentarer som innehåller information som är uppenbart missvisande eller falsk, samt kommentarer som innehåller personlig information, såsom till exempel privata adresser eller telefonnummer och som bryter mot vår dataskyddspolicy, kommer också att raderas.
På samma sätt kommer de kommentarer som skapats enbart i marknadsföringssyfte för en webbplats, person eller grupp och allt som kan betraktas som spam i allmänhet att avvisas.
Anonyma kommentarer är inte tillåtna, liksom de som gjorts av samma person med olika smeknamn. De kommentarer som försöker tvinga fram en debatt eller en ståndpunkt från en annan användare kommer inte heller att beaktas.

UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Leverantören lämnar ingen garanti och ansvarar inte heller i något fall för skador av något slag som kan orsakas av:

  • Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webbplatsen, eller dess tjänster och innehåll;
  • Förekomsten av virus, skadliga eller skadliga program i innehållet;
  • Den olagliga, försumliga, bedrägliga användningen eller i strid med detta juridiska meddelande;
  • Bristen på laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet för de tjänster som tillhandahålls av tredje part och som görs tillgängliga för användare på webbplatsen.
  • Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för skador som kan uppstå från olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

 

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

I allmänhet är relationerna mellan https://www.elbuhonoturno.com/ med användarna av dess telematiktjänster, som finns på denna webbplats, föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion och av domstolar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

C/ Vicente Guillén Zamorano 19, lager 2 och 3
Galapagar, Madrid
28260 Madrid
Spanien